rüyada buğday

Rüyada Buğday

rüyada buğdayRüyada Buğday Görmek

trendhatun.com olarak sizin için Rüyada buğday  görmek neye delalettir? hakkında bir rüya tabiri derledik.

Buğday

Buğday (Triticum), Buğdaygiller (Poaceae) ailesinden bütün dünyada ıslahı yapılmış tek yıllık otsu bir bitkidir. Karasal iklimi tercih eder. Mısır ile birlikte dünya çapında ikinci en fazla ekimi yapılan tahıldır. Bunları Pirinç takip eder. Buğday; Un, yem üretilmesinde kullanılan temel bir besin Maddesidir. Kabuğu ayrılabileceği gibi kabuğu ile de öğütüle bilir. Buğday aynı zamanda çiftlik hayvanları için bir yem maddesi olarak da yetiştirilmektedir. Hasattan sonra atık ürün olarak saman balyası çıkar.
Ülkemizde en çok İç Anadolu bölgesinde yetişmektedir. Bu nedenle bölge “Türkiye’nin Buğday Ambarı” olarak da anılmaktadır.
Buğdaygiller ailesinden, başak biçiminde çiçeklenen, tohumları genelde insan gıdası olarak kullanılan, yapısında bulunan nişasta tabiatında olmayan polisakkaritler nedeniyle kanatlı rasyonlarında sınırlı kullanılan bir yıllık otsu bitki.
Buğdaygiller (Gramineae, Poaceae) familyasından, çiçeklenmesi başak şeklinde, tohumları kullanılan, ülkemizde geniş bir alanda kültürü yapılan, bir yıllık otsu bitki.

BUĞDAY

İnsanların beslenmesinde buğday en temel gıda maddelerinden birisidir. Buğday Ekmeğin esas maddesidir. Un haline getirilerek Ekmek ve diğer Unlu gıdalarda kullanıldığı gibi tane halinde bulgur olarak da gıda sektöründe yerini almaktadır.
Buğdayın Orijini :
Buğdayın orijini kesin bilinmemekle beraber, eldeki bazı delillere dayanarak Anadolu’nun kurak yaylaları Buğdayın vatanı olarak gösterilmektedir. Halen buğdayın yabani çeşitleri Suriye, Filistin ve Anadolu’nun bazı bölgelerinde yetişmektedir.
Kesin olarak buğdayın ne zaman nerede ve kimler tarafından kültüre alındığı, yani ekilip biçilmeye başlandığı bilinmemektedir. Kesinlikle bilinen şey Akdeniz ülkelerinin geçmiş tarihlerinde buğdayın halk beslenmesinde önemli rol oynadığıdır.
Özellikle arpanın halk beslenmesinde Buğdaya nazaran çok daha önce kullanılmaya başlandığı iddia edilmektedir.

Buğdayın Sınıflandırılması

Buğdaylar genel olarak Botanik yapıya göre 3 grup altında sınıflandırılmaktadır.
Makarnalık Buğday (Triticum Durum)
Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum)
Topbaş veya Bisküvilik Buğday (Triticum Compactum)
Buğday piyasasında daha ziyade Buğdaylar diğer karakterlerine göre sınıflandırılmaktadırlar. Örneğin ;
Tane sertliğine göre : Sert Buğday – Yumuşak Buğday
Tane rengine göre : Kırmızı Buğday – Beyaz Buğday
Ekilişlerine göre : Yazlık Buğday – Kışlık Buğday

Rüyada Buğday Görmek

Buğday Ekmek Allah (c.c.) rızası için iş işlemeye, Onun yolunda savaşmaya ve güçlükle beraber hayırlı rızka, Rençberin harmanda Buğday karıştırması bolluğa, Buğday satın almak berekete ve nesil çokluğuna, Buğday ekilen tarladan Arpa bitmesi, kişinin göründüğünden Salih ve iyi olduğuna.

Buğdayın yerine Yulaf, çavdar vs. bitmesi beklenmedik bir durumun meydana gelmesine, Buğdayın ekildiği tarladan acı ve yenmesi mutat olmayan bir Bitkinin çıkması şüpheli mala ve faiz yemeye, Taneleri olgunlaşmış yeşil başak bolluk seneye, sapı üzerinde görülen kuru başak kıtlık seneye.

Yeşil başak yemek ibadet etmeye, kurusunu yemek kulluk bilincine ve ibadetlerin hazzına varmaya, Bir yerde toplu buğday başakları görmek haksız kazanılmış dünyalığa, Dökülen başakları toplamak, varlıklı birinden iyilik görmeye, Mevsimsiz ve yeşil buğday hasatı toplu ölümlere, fitne ve kargaşaya, Yeşil başak biçilmesi genç ölümüne, kuru başak biçilmesi yaşlı ölümüne, Buğdayı arpa ile değiştirmek, değerli olanı değersiz olanla değiştirmeye.

Buğday pazarını ve burada satıcı ve buğday yığınlarını görmek, Buğdaya ihtiyacı olanlar için geçim sıkıntısına, diğerleri için dünyanın devamı için gerekli say ve gayrete, Karıncanın buğday tanelerini bir yerden dışarı çıkardığını görmek, ortak yahut başka birinin malından gizlice zimmetine geçirdiğine, Karıncanın bir yere buğday yığması bereketlenen mala, Buğdayın üzerine bevletmek ya da tükürmek nimete nankörlük etmeye delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Ekin Ekmek,Un.)
Rüyada eve buğday alınması, geçim zorluğuna, alınan buğdayın yenilmesi ise, maddi kazanca işarettir.
Eve buğday almak, geçim sıkıntısının haberidir. Alınan buğdayın yenilmesi ise, para kazancına işarettir.
Bolluk, bereket, zenginliktir.
Rüyada ekin görmek, bir çok manalara gelir. Bunlarda bazı tabirciler ihtilaf etmişlerdir. Umumiyetle kabul edilen ve büyük isabet gösteren tefsirler şunlardır: Rüyada belli bir mahalde cinsi ve nevi malum ve mevsiminde yetişmiş nebatlar, ekin vesaire görmek, evlada delalet eder.

Bu ekindeki iyi ve kötü hadiseler, bunlara nispet edilir. Meçhul bir mahalde başakları yetişmiş, rengi sararmış ve fakat mevsimsiz ekin görmek, kendi aleyhinde husumete, birbirine muavenet edecek bir cemaatin karşısında kalacağına, ekini hasat ettiğini görmek, bir cemaatin fitnede helak olacaklarına, bir tarlayı ekip hasadını biçtiğini ve sonra harmana naklettiğini görmek, ümit eylediğine ereceğine, işlediği hayrın sevabını bulacağına delalet eder.

Biçilmiş ekin arasında dolaştığını gören askere gider. Cabir ül Mağribi ye göre; bir tarladaki ekini biçtiğini görmek harp ve husumete, arpa biçtiğini görmek bilhassa mevsiminde olursa, hayır ve menfaate, o senenin ucuzluğuna, ekinde yanık ve emsali bir hadise olduğunu görmek, o mahalde kıtlık husulüne, eğer bu yanan ve telef olan ekin kendi mali ise, hükumet tarafından zarara uğrayacağına, bir ekin suladığını görmek, din ve dünyasında nafi olacak bir şeyin vuku na işarettir.

Ekin ortasında bir nehir veya dere olduğunu görmek iyi değildir. Ekinin başaklarını yerlerde veyahut hayvan ayakları altında görmek, rüya sahibinin zararına, ekin sahibi malum değilse zararın rüya sahibine ait olacağına delalet eder. Kirmani ye göre; ekin görmek kadınlar ile tabir olunur.

Rüyasında tarla sürdüğünü görmek, bir kadınla münasebete, mevsiminde yeşil ekin görmek, o mahalde rızk ve nimetin bolluğuna, eğer kendi mülkünde ise bu nimet ve rızkın kendisine ait olacağına, kendinin bir ekini olup vaktinde kemale ermiş olduğunu görmek, mucidinin husulü ile maksadına ermeye, eğer mevsimsiz ise aralarında muhalefet veyahut büyük bir musibet vuku-una, bir rivayete göre, rüya sahibinin veyahut ekin sahibi malum ise onun veya ehil ve akrabasından birinin fücceten vefatına, yeşil ekininin kuruduğunu görmek, bir musibet ve felakete, kendi mali olan düz bir tarlada ekin görmek, zengin olmaya, o tarlada bir veya birkaç ağacı olup bunları suladığını görmek nimet husulüne, vaktinin gayrında ekin biçtiğini görmek, o mekan ahalisi arasında veba gibi büyük felaket vukuuna delalet eder. Ismail El Es as a göre; vaktinde ekin biçtiğini gören, ev amir i ilaheye imtisal eder ve taraf i Bari den nail i muvaffak i yet olur.

Her ne cinsten olursa olsun, bir ot biçtiğini gören, eğer halk arasında makbul neviden ise hayra ve eğer makbul neviden değilse şerre uğrar. Tarlaya tohum ektiğini gören, şeref ve menziline erer. Rüyada buğday ektiğini gören rızayı Bari ye muvafık bir is isler. Alelumum ekmek de sayü gayret ile tabir olunur.

Buğday ektiğini ve bunun güzel bittiğini görmek, zahirinin batınından hayirli ve iyi olduğuna, arpa ektiğini ve güzel mahsul verdiğini görmek, hatminin zahirden iyi olduğuna delalet eyler. Rüyada sapı üzerinde yeşil başak görmek bereketli seneye ve kuru başak görmek feyiz ve bereketin azlığına, elinde bir demet başak görmek, yahut ambarda veya bir kapta başaklar görmek, başkasının ticaretinden eline mal geçmeye, başkasının ekininden başak toplamak az ve devamlı para kazanmaya, mevsiminin gayrnda fakat başaklar sararmış olduğu halde ekin biçmek, ihtiyarların vefatına, başaklar yeşilse geçlerin vefatına, bir yatakta taneleriyle beraber bir buğday başağı görmek, zevcesinin hamile kalacağına işarettir.

Rüyada tütün ekmek yabancı bir memleketten rızka, Pirinç ekmek mal ve mansıp istihsali için cehit ve gayrete, Hububat ziraatı rıza ve berekete ve helal mal için çalışmaya delalet eder. Bazıları hububat ekimini bunun aksine tevil eylemişlerdir.

Bunda rüya sahibinin hali dikkate alınır. Bir rivayete göre bütün ekinler hayırdır, samani da helal maldır. Yerde ne oldukları belli olmayan birçok otlar görmek dinde devam ile tabir olunur. Bir kavle göre, ekin rüyası, yahut sapları üzerinde biçilmemiş otlar insanlar ile tevil edilir. Bir mekanda ekin veyahut bir nevi ot görmek, veyahut ondan yemek hayır ve nimettir.

Onlardan bir şeyi bir yerden diğer bir yere nakletmek rızk talebinde yolculuk etmeye işarettir. Bazıları demişlerdir ki: Bir tarlayı ekilmiş ve ekini kemale ermiş gören hayra erer. Bir rivayete göre, ekin rüyası halkın amaline delalet eder. Bazılarına göre: Vaktinde, kendi mali olarak maruf ekini olduğunu gören dünya ve ahiret hayrına yani helal mal ve dürüst kazanca nail olur. Hububattan gayri şeyleri Ekmek, halka hayır ve faydası olan şeylerde cehit ve iyilik etmekle tabir olunur.

Bir rivayete göre bu rüya zihin karışıklığına delalet eder. Bir yerde ekin veya bir çeşit ot görmek veya ondan yemek, hayır ve nimettir. Bir ekin demetini bir yerden alıp başka bir yere taşımak, rızk bulmak için yapılacak yolculuğa işarettir.

Bazıları de misler ki: Bir tarlayı ekilmiş ve çıkan ürünü de olgunlaşmış görmek, hayra delalet eder. Bir rivayete göre de, ekin görmek insanin ameline, yani işlediği sevap ve günahlara yorumlanır. Ekin yeşil ise rüya sahibinin ameli de Salih (iyi), sararmış ise fasit (kötü) dür. Mevsiminde kendi tarlasına ektiği ekini olgunlaşmış gören, dün ya ve ahiret hayrına, yani helal mal ve sevaba nail olur.

Ekilmesi gereken bir yerin dışında başka yerde ekilmiş yer görmek, şeriata aykırı bir is yaptığına işarettir. Bazılarına göre, pişirmeden yenebilen şeylerin ekilmesi hayra, pişirilmeden yenmeyecek olanların ekilmesi ise şerre delalet eder. Bir şey ektiğini ve fakat yeşermediğini görmek üç şekilde tabir olunur: Kötü adet, güç is, sonuç alınmayacak şey. Bir başka rivayete göre de: Rüyada buğday, meşakkatle meydana gelen şerefli bir maldır.

Buğday satın aldığını gören kimse mala, ucuzluğa ve bolluğa erişir ve onun çoluk çocuğu çok olur. Buğday ektiğini gören kimse, Allah in (C. C.), rızası olan bir is isler. Yeşil başak, ucuzluk ve bolluk senesidir. Kök ve Kalem üzerindeki kuru başak, başakların sayısı nispetince kurak ve kıtlık senelerdir.

Rüyada, elde veya bir kap içinde yahut harman yerinde biriktirilmiş görülen başaklar, sahibi için başkasının kazancından isabet edecek mala, işaret eder. Ziraatçısını ve biçeni tanıdığı halde dökülen ekin başaklarından topladığını gören kimse, ziraat sahibinden hayra nail olur.

Bir yerde mevsimsiz ekin biçtiğini görse, o yerde ölüm, harp ve fitne meydana çıkar. Biçilen ekin başakları sari iseler ihtiyarların, yeşil iseler gençlerin ölüm ve öldürülmelerine işaret eder. Rüyada, kuru buğday yemekte hayır yoktur. Kurumuş buğday başağı haram maldır.

Rüyada yatak üzerinde görülen buğday hanımın gebeliğine işaret eder. Bazıları da, bir şey ektiğini gören kimsenin hanimi hamile olur, dediler. Kuru veya pişmiş buğday yediğini gören kimseye istenmeyen ve nahoş bir şey isabet eder. Yeşil başaklı buğday yediğini gören, Salih ve ibadet eden bir kimsedir.
Rüyada buğday görmek; çok tanınmış bir insan olacağınıza işarettir.

Bu Yazımızla alakalı olarak bir başka rüya tabirleri makalemiz olan Rüyada buket yazımızı inceleyebilirsiniz. Umarız işinize yaramıştır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir